แอสตร้าเซนเนก้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

ประเทศไทยในขณะนี้ เข้าใกล้ที่จะได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโรงพยาบาล โรงบาลสนาม หน่วยงานต่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ทั่วประเทศแล้ว การรับวัคซีนที่มีชื่อว่า แอสตร้าเซนเนก้า ทางเราจึงขอนำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า เพื่อให้ท่านพร้อม และเข้าใจเรื่องต่างๆ ก่อนรับการรักษา หรือ ไปฉีดวัคซีนตาม สถานที่ หรือโรงพยาบาลต่างๆ ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้าใจและรู้เกี่ยวกับวัคซีนก่อน เรื่องต่างๆมีดังนี้ อย่างแรก วัคซีนโควิด-19ชนิดนี้ หรือ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สามารถ ฉีดให้ผู้มี อายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปได้เท่านั้น อย่างที่สอง วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการใช้งานจริงมากกว่า 168 ประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย และอย่างที่สามนี้ เราจะบอกถึง การเตรียมตัวหรือ เตรียมความพร้อมเพื่อไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 นี้ ว่าต้องเตรียมหรือนำอะไรไปบ้าง ผู้ที่จะฉีดวัคซีน ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอุณหภูมิของ ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา ในวันที่เข้ารับวัคซีน ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้องรัง กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือไม่มีอาการเคย แพ้ยาทุกชนิด หรือชนิดใดชนิดนึง … Read More