คนละครึ่ง เฟส 3

ไม่ต้องรีบยืนยันตัวตนร่วม คนละครึ่ง เฟส 3 เพราะ ไม่มีหมดเขต

ทางด้านกรุงไทย เคยย้ำคนไทยที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 ต้องยืนยันตัวตน ก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ทางด้านโครงการ  คนละครึ่ง เฟส 3 ผู้ที่ได้สิท จะมี SMS แจ้งเตือนให้ทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ควรเตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ได้รับสิทโครงการนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง2. ยอมรับกฎ ข้อปฏิบัติต่างๆก่อนใช้แอป และยืนยันตัวตนให้ครบ ตามที่ระบุไว้3. เปิดใช้งาน G–Wallet เพื่อใช้จ่ายเมื่อได้สิท โครงการครั้งนี้เปิดรับ สิทจำนวนถึง 31 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียน ในวันที่14 มิ.ย. 64 และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้รับบาลจะโอน เข้าทางแอป 2 รอบ รวม 3,000 โดยมีวงเงินแต่ละรอบ … Read More