หมอพร้อม

หมอพร้อม ยืนยัน 2 โรงพยาบาลพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน

เปิดหัวมาด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้ยืนยันการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ที่ลงทะเบียน หมอพร้อม และเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลราชวิถี รวมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม แล้วได้ฉีดเข็มแรกไปแล้ว และได้นัดฉีดเข็ม 2 นั้น ให้เข้ารับบริการฉีดเข็มที่ 2 ได้ตามวันเวลาที่ โรงพยาบาล “ราชวิถี”นัดเอาไว้ จึงทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านเว็บไซต์ของ “โรงพยาบาลราชวิถี”