24 มิถุนายน 2475

24 มิถุนายน 2475 รำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศไทย

เนื่องใน วันที่ 24 มิถุนายน 2475 หรือวันอภิวัฒน์สยาม ถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศไทย “แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” แถมยังเป็นวันสถาปนา ของระบอบประชาธิปไตย ที่ให้พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย อยู่ใต้กฏข้อบังคับของรัฐธรรมนูญ