คนละครึ่ง เฟส 3

ไม่ต้องรีบยืนยันตัวตนร่วม คนละครึ่ง เฟส 3 เพราะ ไม่มีหมดเขต

ทางด้านกรุงไทย เคยย้ำคนไทยที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 ต้องยืนยันตัวตน ก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ทางด้านโครงการ  คนละครึ่ง เฟส 3 ผู้ที่ได้สิท จะมี SMS แจ้งเตือนให้ทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ ควรเตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ได้รับสิทโครงการนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง2. ยอมรับกฎ ข้อปฏิบัติต่างๆก่อนใช้แอป และยืนยันตัวตนให้ครบ ตามที่ระบุไว้3. เปิดใช้งาน G–Wallet เพื่อใช้จ่ายเมื่อได้สิท โครงการครั้งนี้เปิดรับ สิทจำนวนถึง 31 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียน ในวันที่14 มิ.ย. 64 และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้รับบาลจะโอน เข้าทางแอป 2 รอบ รวม 3,000 โดยมีวงเงินแต่ละรอบ … Read More

ยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ เตรียมพร้อม “คนละครึ่งเฟส 3” ง่าย ๆ ด้วยวิธีตามนี้จบ

เตรียมตัวให้พร้อม รอกด ยืนยันสิทธิ์ โครงการที่รัฐกำลังจะจัดขึ้น คนละครึ่งเฟส 3 ทำให้มันสะดวกยิ่งขึ้น อยู่ในแอปมือถือ ที่มีชื่อว่า เป๋าตัง หรือ อาจจะเข้าไปกดได้ที่เว็ปไซต์ คนละครึ่ง.com ที่ได้ยกมานี้ สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์ ทั้งโครงการจากรัฐ ทั้งมี มีหลายอย่างมาก ลองเข้ามา ดูกัน ตอนนี้ก็คงจะเริ่มนับถอยหลังแล้ว วันที่ 14 มิ.ย. 64 นี้ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” กำลังจะทำการเปิดให้ประชาชนทุกคนที่ได้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งในเฟส 1 และเฟส2 รวมถึงผู้ทีเคยได้รับสิทธิ์โครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน เตรียมพร้อมที่จะให้ประชาชนกด ยืนยันสิทธิ์ ของโครงการ คนละครึ่ง เฟส3 เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์จากวงเงินค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไปซื้อสินค้า และบริการต่อววัน วันละ 150 บาทต่อคน ได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระเบเวลาของโครงการในครั้งนี้ วิธีการกดยืนยันสิทธิ์ ของโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สามารถทำได้บนแอปฯมือถือ “เป๋าตัง” และก็สามารถจะเข้าไปกดบนเว็บไซต์ … Read More