เลื่อนเปิดเทอม

คำสั่ง เลื่อนเปิดเทอม จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของจังหวัด ยะลา มีคำสั่งให้ เลื่อนเปิดเทอม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เลื่อนเปิดเทอม
เลื่อนเปิดเทอม

เลื่อนเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์ โควิดที่เกิดขึ้น จึงทำให้มีการออก คำสั่งเลื่อนเปิดเทอม ออกไปก่อน เนื่องจากเกิดภาวะความเสี่ยงสูง ถ้าจะให้ครู หรือ นักเรียนทำการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะฉะนั้นจึงเลื่อน คำสั่งเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นมาตามภายหลังได้ 

จากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  ได้เสนอเรื่องการขอ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีก โดยเลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ตอนนี้ หากจะเลื่อนต้องตรงตามเงื่อนไขที่วางไว้ 3 ประการ ได้แก่ ดังนี้  1.โรงเรียนหรือจังหวัดนั้นๆต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม มีทั้งหมด 4 จังหวัด ที่ยังไม่สามารถที่จะอนุญาต ให้เปิดการเรียนการสอน Onsite หรือไม่อนุญาตเด็กให้มาโรงเรียนได้ และเรื่องบุคคลหรือการใช้สถานที่ และห้ามบุคลากรหรือทำการรวมตัวหรือรวมกลุ่ม มากกว่า 20 คน และต้องเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 2.จังหวัดอื่นก็สามารถเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปได้เช่นเดียวกัน หากโรงเรียนใดอยู่ในพื้นที่สีแดง 17 จังหวัด หรือ 56 จังหวัดอื่นๆ

จากสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 
1 กรุงเทพมหานคร 788 ราย
2 ปทุมธานี 308 ราย
3 สมุทรปราการ 209 ราย
4 นนทบุรี 132 ราย
5 ประจวบคีรีขันธ์ 94 ราย
6 สมุทรสาคร 89 ราย
7 ชลบุรี 81 ราย
8 พระนครศรีอยุธยา 43 ราย
9 ราชบุรี 43 ราย
10 ยะลา 42 ราย

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

จากรายงาน จำแนกจำนวนผู้ป่วย โควิด 19 ทั้งประเทศตามผู้ป่วยรายใหม่ หายป่วย และกำลังรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 6 มิ.ย. 2564

ใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด19 จากคลัสเตอร์ใหม่ที่พบ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2564

เขตจตุจักร กทม. +6 ราย
อ.ศรีราชา ชลบุรี +36 ราย
อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา +18 ราย
อ.เมือง ตราด +8 ราย
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี +13 ราย

และกลับมาล่าสุด จังหวัดยะลาได้พิจารณา เรื่องของการ ศบค.ยะลา เห็นชอบเลื่อนเปิดเทอม ของโรงเรียนทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ หรือเอกชน ในจังหวัดยะลาออกไปถึง 30 มิย.64  เพื่อประเมินสถานการณ์ หลังยังพบการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่อเนื่อง จากผู้ว่าของจังหวัด ยะลา ได้เลื่อนการเปิด สถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดยะลาได้เสนอที่ประชุมให้มีการพิจารณา โดยล่าสุดวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 9 ราย พบในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอยะหา 2 ราย อำเภอธารโต 2 ราย อำเภอบันนังสตา 3 ราย อำเภอเบตง 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสมมีจำนวนทั้งสิ้น 387 ราย

ดูข่าวเพิ่มเติม…………..

บทความแนะนำ