หมอพร้อม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ได้ ฉีดวัคซีนโควิด แน่นอน

ฉีดวัคซีนโควิด
ฉีดวัคซีนโควิด

โดย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เสนานิคม กล่าวว่า ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้ง 7 โรค ที่ได้ทำการลงทะเบียนรับการ ฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน หมอพร้อม นั้นได้ ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แน่นอน พร้อมยืนยันว่า วัคซีนมีพร้อมสำหรับทุกรายอย่างแน่นอน

ในวันนี้ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญได้พูดถึงข่าวที่มีมา ผ่านทางโซเซียลเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ และ การลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนั้น ในตอนที่นัดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19นั้น ในรอบแรก ในวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 09.00 น. แล้วไม่ได้มาตามที่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานนัดไว้นั้น เป็นการปรับ ระบบ ของโรงพยาบาลเสนานิคมรึไม่ หรือได้นัด ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่นัดคิวผ่านหมอพร้อมในเดือนมิถุนายนทั้งหมด ให้มารับวัคซีนชุดแรกในวันที่ 7-8 มิ.ย.64

เนื่องจาก แต่ละวันมีผู้มารับวัคซีนต่อวันน้อยมาก แต่ทว่า วัคซีน 1 กล่อง ต้องเปิดเมื่อ มีผู้รับวัคซีนถึง 10 คนเท่านั้น เพื่อไม่ให้สูญเสียวัคซีนเสียเปล่าในแต่ละวัน  แล้วมีหน่วยงานหลายๆด้าน เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้รับความสะดวกสบาย ในการมาได้ทุกตำบล อย่างสะดวกสบายโดยแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็น 2 ชุด 2วัน หนึ่งวัน ต่อ 3 ตำบล

จากข่าวที่แพร่ออกไปนั้น เกิดจากการเข้าใจผิด และการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในแต่ละคน จึงทำให้แพร่กระจายข่าวผิดๆออกไป จากข่าวข้างต้น จึงมีการนัดหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหม่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในช่วงบ่าย สุดท้ายโรงพยาบาลเสนางคนิคม ขออภัยมา ณที่นี้ ขณะนี้ได้ทำความเข้าใจและแจ้งให้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว ยืนยันว่ามีวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ทุกราย

ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนจะเข้ารับการฉีดดังนี้

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ดื่มน้ำมากๆก่อนมาฉีดวัคซีน
  3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  4. หากมีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว เช่นยารักษาโรคไมเกรน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการฉีด
  5. หลังได้รับวัคซีน หากมีอาการผิดปกติ เช่นแขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์ทันที 

แอสตร้าเซนนิก้า เกือบ 2 ล้านโดสจากสยามไบโอไซเอนซ์มาไม่ทัน พฤษภาคม 2564

จากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่เขตหลักสี่ และบริเวรใกล้เคียง ทำให้ทุกคนหวังพึ่งวัคซีนโควิด-19 มากกว่าเดิม โดยเฉพาะวัคซีน แอสตร้าเซนนิก้า ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ว่ามีผลในการป้องกัน สายพันธุ์อินเดียได้ดี และวัคซีนตัวนี้ ประเทศไทยได้รับการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ มีแผนการส่งมอบทั้งหมดรวม 61 ล้านโดส

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ทำการประกาศเลื่อนวันรับวัคซีน แอสตร้าเซนนิก้าเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 พร้อมกล่าวต่อไปว่า เมื่อได้รับวัคซีนมา ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับการส่งมอบวัคซีน แอสตร้าเซนนิก้า ที่ผลิตในประเทศไทย ได้ผลิตที่ประเทษไทยจริงหรือไม่ แอสตร้าเซนนิก้า ในกรณีดังกล่าว กระทรวงสาธรณะสุข ได้กล่าวว่า วัคซีน แอสตร้าเซนนิก้า ที่ผลิตในประเทศไทยจะมีประมาณ 61 ล้านโดส โดยแบ่งเป็นระลอก ดังนี้

  1. เดือนพฤษภาคม 1.7 ล้านโดส
  2. เดือนมิถุนายน 4.3 ล้านโดส
  3. เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน เดือนละ 10 ล้านโดส
  4. และเดือนธันวาคม 5 ล้านโดส

และจากที่หลายๆโรงพยาบาลได้เลื่อนการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนนิก้า ไป ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ได้ แต่ว่าการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งยอดวัคซีนตามที่ขอมาเท่านั้น แล้วกล่าวต่อไปว่า ถ้าจะเกี่ยวมันเป็นเรื่อง สถานที่บริการที่จัดการฉีดวัคซีนนั้นๆ อทิเช่น กรุงเทพมหานคร  2.5 ล้านโดส ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จัดการการฉีดวัคซีนเองเท่านั้น

คิวจองฉีดวัคซีนโควิด เลื่อนออกไปเพราะอะไร วันนี้เราจะมาชี้แจงให้ทราบครับ

จากเรื่องคิวจองฉีดวัคซีนโควิด ที่เลื่อนออกไป นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ได้ออกมาทำการชี้แจงเหตุ เลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด พร้อมทั้งชี้แค่ปรับให้สอดคล้อง กับพื้นที่ที่มีการติดเชื้อของ การระบาดเท่านั้น ยืนยันได้รับการฉีดทุกคน

ในวัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่หลายหน่วยงานเลื่อน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ออกไป พร้อมให้เหตุผลในการเลื่อนนัดว่า ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครบตามจำนวน

ล่าสุด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสาเหตุการเลื่อนนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุว่า เนื่องจากมีการปรับยอดการฉีดวัคซีนโควิดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จำเป็นต้องเลื่อนนัดการฉีดออกไป แต่ทั้งนี้ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน และจะพยายามฉีดให้ตรงกับวันนัดหมายให้ได้มากที่สุด

ดูข่าวอื่นเพิ่มเติม………

บทความแนะนำ